hlvc.xkbs.manualafter.men

Образец разрешения от следователя